blog 1                   functionalitati firstcont 1                     abonare newsletter 01


 

Ce informaţii trebuie să cuprindă în mod obligatoriu o factură?

 

Conform art.155 din Codul Fiscal privind facturarea, factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii:

1. seria şi numărul de ordine;

2. data emiterii facturii;

3. data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, în măsura în care această dată este anterioară datei emiterii facturii;

4. denumirea/numele, adresa şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscală ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

5. denumirea/numele şi adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum şi codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o persoană juridică neimpozabilă;

6. denumirea şi cantitatea bunurilor livrate şi serviciilor prestate.

7. baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor ori, după caz, avansurile facturate, pentru fiecare cotă, scutire sau operaţiune netaxabilă, prețul unitar, exclusiv taxa, precum şi rabaturile, remizele, risturnele şi alte reduceri de preț, în cazul în care acestea nu sunt incluse în prețul unitar;

8. indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcție de cotele taxei;

 9. Menţiuni în cazul în care

  • factura este emisă de beneficiar în numele şi în contul furnizorului, menţiunea «autofactură»;
  • este aplicabilă o scutire de taxă, trimiterea la dispozițiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice altă menţiune din care să rezulte că livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;
  • clientul este persoană obligată la plata TVA, menţiunea «taxare inversă»;
  • se aplică regimul special pentru agențiile de turism, menţiunea «regimul marjei - agenții de turism»;
  • se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție şi antichităţi, una dintre mențiunile «regimul marjei - bunuri second-hand», «regimul marjei - opere de artă» sau «regimul marjei - obiecte de colecție şi antichităţi», după caz;
  • exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parțiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, menţiunea «TVA la încasare»;
  • o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeași operațiune.

 Cu ajutorul platformei de facturare FirstCont, aveţi posibilitatea de a factura conform Codului Fiscal din 2014 şi normelor legislative în vigoare.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pentru mai multe informaţii legate de procesul de facturare, vă recomandăm consultarea următoarelor resurse:

1. Legea 148 cu privire la procesul de facturare electronică

2. Articolul 155: Facturarea din Codul Fiscal 2013 

 

 

Adauga Comentariu


Cod de Securitate
ReincarcareSC Premia Software Solutions
Aleea Marius Emanoil Buteică
nr.18-20, Sector 3, Bucureşti  
România, 031823

Telefon:0314 255 908
Mobil: 0749 203 398
Fax: 0314 255 907
E-mail: office[at]firstcont.ro

 

linkedinfacebook twittergoogle


Inapoi Sus

Creează Cont GratuitLogin
Suport