blog 1                   functionalitati firstcont 1                     abonare newsletter 01


 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 335, 336, 337, 338, 339, 340 - 9 mai 2017

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 335:

Decizii ale Curții Constituționale
117. - Decizie
 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

Hotărâri ale Guvernului României
276. - Hotărâre
 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 și transmiterea unei părți din acesta și a imobilului 687, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, județul Buzău

279. - Hotărâre privind modificarea și completarea, după caz, a denumirii și descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparținând domeniului public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și în concesiunea Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime“ - S.A. Galați, din Portul Brăila, Portul Comercial Galați, Portul Docuri Galați și Portul Bazinul Nou Galați, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară
280. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului și darea în administrare a unei părți din acest imobil Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu“, instituție din subordinea Ministerului Tineretului și Sportului

Acte ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale
56/643/517. - Ordin
 al ministrului energiei, al ministrului finanțelor publice și al ministrului muncii și justiției sociale privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Grup - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 336:

Hotărâri ale Guvernului României
257. - Hotărâre
 pentru stabilirea regimului juridic al blocului de locuințe nr. 14, sc. A și B, din calea Mărășești, orașul Jimbolia, județul Timiș, construit prin Programul de construcții locuințe pentru tineri, destinate închirierii, aflat în administrarea Consiliului Local al Orașului Jimbolia, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la vânzarea locuințelor

Acte ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale
640. - Ordin
 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 337:

Acte ale Camerei Deputaților
34. - Hotărâre
 privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind dreptul de autor pe piaţa unică digitală COM (2016) 593

35. - Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Planul de acţiune european în domeniul apărării COM (2016)950

Hotărâri ale Guvernului României
273. - Hotărâre
 pentru actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea instituţiilor prefectului din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru modificarea poziţiei nr. 39 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului

274. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii la un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

Acte ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale
426. - Ordin
 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în unitatea administrativ-teritorială Mischii, judeţul Dolj

459. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea, înnoirea şi retragerea cardurilor de tahograf
551/636. - Ordin al ministrului muncii și justiției sociale și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, pentru Societatea de Tratament Balnear şi Recuperare a Capacităţii de Muncă „T.B.R.C.M.“ - S.A.

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 338:

Acte ale organelor de specialitate ale administrației publice centrale
M.38. - Ordin
 al ministrului apărării naționale pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind repartizarea, închirierea și folosirea locuințelor de serviciu și a locuințelor de intervenție din administrarea Ministerului Apărării Naționale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.84/2009

477. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de atestare, disciplină și soluționare a contestațiilor, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 655/2016
520. - Ordin al ministrului sănătății privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, și a prețurilor de referință generice ale acestora

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 339:

Decizii ale Curții Constituționale
13. - Decizie
 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

Hotărâri ale Guvernului României
293. - Hotărâre
 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu - Constanța“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

294. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Naționale „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
295. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. - Marfă“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
296. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Societății „Telecomunicații C.F.R.“ - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
297. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al Administrației Naționale de Meteorologie, care funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului

Acte ale Autorității Electorale Permanente
18. - Hotărâre
 privind desemnarea reprezentanților Autorității Electorale Permanente în birourile electorale județene constituite la alegerile locale parțiale pentru primari din data de 11 iunie 2017

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 340:

Decizii ale Curții Constituționale
91. - Decizie
 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Codul penal

Acte ale Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități
2. - Ordin
 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități

Acte ale Autorității Electorale Permanente
1. - Instrucțiuni
 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea unitară a alegerilor locale parțiale pentru primari din data de 11 iunie 2017

                                                                                                        Sursa Avocat.netSC Premia Software Solutions
Aleea Marius Emanoil Buteică
nr.18-20, Sector 3, Bucureşti  
România, 031823

Telefon:0314 255 908
Mobil: 0749 203 398
Fax: 0314 255 907
E-mail: office[at]firstcont.ro

 

linkedinfacebook twittergoogle


Inapoi Sus

Creează Cont GratuitLogin
Suport