blog 1                   functionalitati firstcont 1                     abonare newsletter 01


Programul Comerț și Servicii: De azi poți cere bani nerambursabili. Iată cinci sfaturi pentru a-ți poți spori șansele la finanțare

Începând de astăzi, antreprenorii pot solicita un sprijin nerambursabil de până la 250.000 de lei prin intermediul programului pentru Comerț și Servicii 2017. Sesiunea de depunere a proiectelor a debutat astăzi la ora 10.00 și va rămâne activă pentru o perioadă de zece zile lucrătoare, urmând a fi închisă în data de 29 August. Dacă vrei să depui o cerere de finanțare, iată tot ceea ce trebuie să știi despre această sesiune.

 

Programul pentru Comerț și Servicii va fi disponibil până în data de 29 August 2017, iar procedura de implementare, precum și restul documentelor necesare sunt disponibile pe site-ul Agenției pentru Implementarea Programelor și Proiectelor destinate Întreprinderilor Mici și Mijlocii (AIPPIMM).

Celor interesați de accesarea acestor fonduri nerambursabile le-am pregătit o sinteză a tuturor articolelor publicate în ultimele săptămâni de Avocatnet pe acest subiect.

1. Doar firmele cu un istoric de cel puțin un an pot solicita fondurile nerambusabile

În cadrul acestui program de finanțare, beneficiari eligibili sunt întreprinderile mici și mijlocii care respectă următoarele criterii de selecție la data depunerii cererii de finanțare:

 • sunt societăți comerciale sau societăți cooperative, cele mai frecvente forme juridice agreate de antreprenori fiind societățile cu răspundere limitată (SRL), precum și societățile debutante (SRL-D);
 • au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă;
 • au cel puţin un an calendaristic de la înfiinţare la data deschiderii sesiunii de depunere a proiectelor;
 • nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul programului în ultimii trei ani;
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale.

Prin intermediul acestui program, beneficiarii eligibili vor putea primi o valoare a ajutorului financiar nerambursabil de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate, dar nu mai mult de 250.000 de lei pentru fiecare beneficiar.

Totuși, în anumite condiții detaliate mai jos, antreprenorii pot opta pentru un ajutor financiar de doar 75% din valoarea eligibilă, în schimbul unui punctaj mai mare, care le-ar spori șansele de a fi selectați în vederea semnării contractului de finanțare.

În cadrul acestui program de finanțare, TVA-ul este neeligibil, astfel că firmele beneficiare vor fi nevoite să asigure surse financiare proprii pentru acoperirea acestei cheltuieli.

Principalele cheltuieli pe care beneficiarii le pot deconta sunt următoarele:

 • echipamente IT tehnică de calcul;
 • echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru;
 • mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • autoutilitare, cu excepția vehiculelor de teren;
 • realizarea unei pagini web pentru prezentarea activităţii solicitantului, dacă nu există o pagină web la depunerea proiectului;
 • participarea la cursuri de instruire pentru formare.

Restul cheltuielilor eligibile sunt detaliate în cadrul articolului de aici.

2. Completarea planului de afaceri

Principalul document solicitat pentru depunerea proiectului este planul de afaceri, un formular structurat în opt capitole, având următoarea structură:

 • date generale – cerere tip;
 • viziune, strategie;
 • istoric, management, resurse umane, activitate  curentă;
 • prezentarea proiectului;
 • analiza pieţei;
 • analiza operaţională - după implementarea proiectului;
 • justificarea necesităţii finanţării nerambursabile şi a oportunităţii achiziţiei;
 • sustenabilitatea proiectului.

Modalitatea corectă de completare a documentului este detaliată în cadrul acestui articol.

3. Cum completezi bugetul proiectului, în cazul în care soliciți finanțare

Prin intermediul programului pentru Comerț și Servicii 2017, antreprenorii cu cel puțin un an de la înființarea firmelor pot solicita un sprijin financiar nerambursabil de până la 250.000 de lei pentru achiziția de echipamente și utilaje, instalații, mobilier, echipamente IT și soluții software. Sprijinul este cuprins între 75% și 90% și acoperă doar valoarea fără TVA a investiției.

Acesta este sumarul informațiilor necesare întocmirii bugetului proiectului, iar prezentarea pe larg a lor este efectuată în cadrul unui articol distinct.

Ajutorul financiar acoperă doar valoarea de achiziție a bunurilor și serviciilor fără TVA, astfel că aportul propriu necesar implementării proiectului este consistent, chiar dacă această taxă va fi ulterior recuperată treptat de la stat prin mecanismul decontului de TVA.

Deși ajutorul financiar poate fi de până la 250.000 de lei din valoarea fără TVA a proiectului, în cazul unor tipuri de investiții au fost stabilite praguri valorice maxime ce nu pot fi depășite. Valoarea acestora este detaliată în cadrul unui tabel ce poate fi descărcat de la finalul articolului de aici.

Bugetul proiectului cuprinde toate cheltuielile necesare investiției, pe care beneficiarul trebuie să le realizeze pentru a dezvolta activitatea propusă prin proiect. În cadrul programului pentru Comerț și Servicii, sunt suportate integral cheltuielile eligibile amintite mai sus, cu excepția TVA, însă întreprinderea solicitantă va suporta integral orice altă cheltuială necesară realizării proiectului.

Pașii necesari întocmirii bugetului pot fi urmăriți în acest articol.

4. Depunerea cererii de finanțare se face doar on-line

În cazul în care dorești să soliciți finanțare prin intermediul acestui program, trebuie să știi că cererile însoțite de restul documentelor necesare se pot depune doar în format electronic, pe site-ul AIPPIMM.

Conform procedurii de implementare a acestui program de finanțare, sesiunea va fi deschisă pentru zece zile lucrătoare, existând posibilitatea prelungirii acesteia, în cazul în care vor rămâne fonduri nealocate.

Principalele documente necesare pentru depunerea proiectului sunt următoarele:

 • cererea de finanțare;
 • planul de afaceri;
 • certificat constatator emis în original sau în variantă online de Oficiul Registrului Comerțului;
 • declarații pe proprie răspundere că societatea nu are datorii la stat sau la bugetele locale;
 • declarații pe proprie răspundere că societatea respectă condițiile de eligibilitate menționate în procedura de implementare a programului.

5. Ai nevoie de punctaj maxim, pentru șanse de finanțare sporite

Conform criteriilor de selecție a proiectelor, punctajul minim necesar pentru ca proiectul să fie aprobat este de doar 50 de puncte, însă acesta nu va garanta în niciun fel obținerea finanțării nerambursabile.

În plus, în cazul foarte probabil în care va exista concurență ridicatăproiectele vor fi selectate în ordinea inversă a punctajelor obținute, iar dacă mai multe proiecte se vor afla la egalitate de punctaj, vor fi aplicate criterii suplimentare:

 • numărul de locuri de muncă nou create;
 • numărul mediu de salariaţi la finalul anului trecut;
 • valoarea procentului aferent aportului propriu;
 • valoarea profitului din exploatare la finalul anului trecut;
 • ponderea investiţiei în mijloace fixe și obiecte de inventar, dar și în software-uri necesare desfăşurării activităţii;
 • data și ora înscrierii în program.

Astfel, ordinea înscrierii în program a cererilor de finanțare este doar ultimul criteriu de care se va ține cont, asigurând o departajare a firmelor solicitante de sprijin financiar atunci când se păstrează egalitatea după aplicarea tuturor celelalte criterii de selecție.

Criteriile de selecție sunt explicate în cadrul acestui articol.

În cadrul acestui program de finanțare sunt eligibile doar activitățile ce presupun prestarea unor servicii, dar și activitățile legate de comerț. În schimb, activitățile din sfera producției de bunuri nu sunt eligibile în cadrul acestui program de finanțare, ci în cadrul programului de Microindustrializare 2017, ce se va deschide, în data de 21 august 2017.

Iată câteva activități eligibile în cadrul acestui program de finanțare:

 • lucrări de construcții;
 • lucrări de instalații;
 • comerț cu ridicata sau amănuntul;
 • activități de transporturi persoane și mărfuri;
 • activități de curierat;
 • hoteluri și alte structuri de primire turistică;
 • activități de editare a publicațiilor;
 • activități de consultanță tehnică și financiară;
 • activități de asistență medicală;
 • activități sportive.

În cadrul procesului de evaluare și selecție nu se vor puncta diferit activitățile de servicii față de cele de comerț, astfel că șansele de a primi finanțare sunt egale, indiferent de activitatea desfășurată. Totuși, grila de punctaj ține cont de vechimea activității pentru care se solicită finanțare, fiind necesară înregistrarea și autorizarea codului CAEN cu cel puțin trei luni înainte de depunerea cererii de finanțare.                                                                                                                                                        Sursa:Avocatnet.roSC Premia Software Solutions
Aleea Marius Emanoil Buteică
nr.18-20, Sector 3, Bucureşti  
România, 031823

Telefon:0314 255 908
Mobil: 0749 203 398
Fax: 0314 255 907
E-mail: office[at]firstcont.ro

 

linkedinfacebook twittergoogle


Inapoi Sus

Creează Cont GratuitLogin
Suport