blog 1                   functionalitati firstcont 1                     abonare newsletter 01


Situațiile în care firma ta pierde codul de TVA și noi variante prin care îl va putea recupera

Firmele cărora le-a fost anulat codul de taxă pe valoarea adăugată (TVA) din anumite motive vor fi reînregistrate din oficiu, stabilește un act normativ ce a intrat azi în vigoare. De altfel, legislația fiscală stabilește mai multe cazuri în care companiile pot ajunge să piardă codul de TVA, existând însă și posibilitatea recuperării acestuia. 

 

Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 a fost publicată vineri în Monitorul Oficial și azi a intrat în vigoare. 

Printre altele, documentul citat aduce noi completări procedurii de înregistrare în scopuri de TVA, în sensul că firmele își vor recăpăta codul de TVA după ce vor îndrepta situația care a generat risc fiscal ridicat, fără să mai treacă prin filtrul criteriilor stabilite de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) privind analiza de risc.

Spre exemplu, de-acum vor fi reînregistrate din oficiu în scopuri de TVA, fără a mai fi verificate din perspectiva riscului fiscal, firmele care:

 • au depus deconturi pe zero;
 • nu au depus deconturi timp de șase luni;
 • asociații/ administratorii au cazier fiscal.

Potrivit Codului de procedură fiscală, analiza de risc este o activitate prin care se urmărește identificarea riscurilor de neconformare aferente companiilor, în special când este vorba de impozitele, taxele și contribuțiile sociale datorate statului.

Situațiile în care codul de TVA este anulat

Legislația în vigoare stabilește mai multe situaţii în care un contribuabili este declarat inactiv din oficiu, fapt ce atrage anularea codului de TVA. Concret, art. 92 din Codul de procedură fiscală enumeră șapte situații în care o firmă poate fi declarată inactivă din punct de vedere fiscal, după cum urmează:

 • nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;
 • se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
 • organul fiscal central constată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
 • inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;
 • durata de funcţionare a societăţii este expirată;
 • societatea nu mai are organe statutare;
 • durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată (această durată poate fi determinată de perioada de valabilitate înscrisă în contractul de închiriere sau în contractul de comodat depus la Oficiul Registrului Comerțului).

Pe lângă anularea din oficiu a codului de TVA în momentul în care este declarat inactiv, un contribuabil poate rămâne fără cod de TVA și în următoarele situaţii:

 • atunci când asociații/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăși au/au avut înscrise în cazierul fiscal anumite fapte de natură penală;
 • în situația în care firma nu au depus pe parcursul a șase luni consecutive niciun decont de TVA;
 • atunci când contribuabilul a depus deconturi pe „zero”.
 • în situaţia în care persoana impozabilă nu era obligată și nici nu avea dreptul să solicite înregistrarea în scopuri de TVA;
 • atunci când persoana impozabilă cere scoaterea din evidențele persoanelor înregistrate în scopuri de TVA pentru aplicarea regimului special de scutire de TVA;
 • atunci când persoana impozabilă nu justifică intenția și capacitatea de a desfășura activitate economică.

Cum să recuperezi codul de TVA după anulare

Potrivit normelor în vigoare, un contribuabil inactiv se poate reactiva dacă îndeplinește cumulativ mai multe condiții:

 • îşi îndeplinește toate obligaţiile declarative prevăzute de lege (această condiție se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central);
 • nu înregistrează obligaţii fiscale restante;
 • organul fiscal central constată că funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
 • nu se află în situaţia pentru care a fost declarat inactiv.

Atunci când un contribuabil îndeplinește condițiile de reactivare, acesta poate solicitareactivarea, urmând procedura stabilită prin Ordinul ANAF nr. 2.011/2016.

Concret, este necesară depunerea unei cereri la organul fiscal competent (organul fiscal în a cărui evidență fiscal este înregistrat). După primirea cererii, organul fiscal competent verifică în evidențele fiscale proprii dacă respectivul contribuabil îndeplinește condițiile de reactivare menționate. Rezultatele analizei efectuate se înscriu într-un referat, care cuprinde, pentru fiecare contribuabil:

 • datele de identificare ale acestuia (denumire, domiciliu fiscal, cod de identificare fiscală);
 • numărul şi data deciziei prin care respectivul contribuabil a fost declarat inactiv;
 • motivaţia propunerii de reactivare.

În final, vă reamintim că formularul 088, folosit pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura afaceri ce implică TVA, a fost eliminat din circuitul fiscal la 1 februarie 2017. Chiar dacă documentul a dispărut, procedura de înregistrare a rămas, în mare, identică, cel puțin până acum. 

Conform procedurii, persoanele impozabile sunt încadrate în trei grupe de risc: ridicat, mediu şi scăzut. Astfel, înregistrarea în scopuri de TVA este acordată imediat contribuabililor încadraţi în grupul de risc scăzut, în timp ce persoanele impozabile încadrate în grupe de risc mediu şi ridicat sunt notificate de către Fisc, iar reprezentanţii acestora invitaţi să îşi expună punctul de vedere.

Cu alte cuvinte, motivele care duc la neacordarea sau anularea codului de TVA sunt lipsite de transparență, firmele fiind practic în imposibilitatea de a identifica situațiile care conduc la neînregistrarea în scopuri de TVA și, implicit, de a le remedia.

                                                                                                                                                                              Sursa Avocatnet.ro

Adauga Comentariu


Cod de Securitate
ReincarcareSC Premia Software Solutions
Aleea Marius Emanoil Buteică
nr.18-20, Sector 3, Bucureşti  
România, 031823

Telefon:0314 255 908
Mobil: 0749 203 398
Fax: 0314 255 907
E-mail: office[at]firstcont.ro

 

linkedinfacebook twittergoogle


Inapoi Sus

Creează Cont GratuitLogin
Suport